Relatiebegeleiding

Relaties kunnen gedurende de jaren veranderen. Zo is het mogelijk dat de komst van een kind of het verlies van een dierbare ervoor zorgt dat de relatie op een negatieve manier verandert. Het kan ook zijn dat je ongemerkt langs elkaar heen bent gaan leven.

Om het contact weer te hervinden, kan haptonomische begeleiding helpen. De haptotherapeut helpt helderheid te scheppen in de omgang met elkaar. Het gaat hierbij om thema’s als contact maken, afstand en nabijheid, ruimte geven en nemen, grenzen stellen, etc.

Het doel hiervan is dat beide personen binnen een relatie weer duidelijk voor ogen hebben wat ze zelf voelen, wat de ander voelt en hoe dit gecommuniceerd wordt naar elkaar. Contact en voelen staan centraal tijdens de begeleiding.