Haptotherapie

Haptotherapie is een persoonsgerichte therapie, die er op gericht is de cliënt weer in contact te brengen met zijn gevoel/gevoelens.

De haptotherapeut helpt bij het bewust maken van je gevoelsleven, door middel van een combinatie van aanraken, gesprekken en eventueel oefeningen. Het kan hierbij gaan om gevoelens van dit moment, maar ook om gevoelens uit het verleden die nu nog een grote rol spelen.

Haptotherapie biedt de mogelijkheid om, al dan niet via directe aanraking, evenwicht te brengen in gevoel en verstand. Balans in voelen en denken vergroot de veerkracht, zodat je vitaler en sterker in het leven staat. De aanraking ondersteunt je in het accepteren van jezelf.

In haptotherapie wordt een appèl gedaan op de beleving van de klachten, de invloed van de klachten op het dagelijkse bestaan en hoe je ermee omgaat. Er wordt voelbaar gemaakt op welke momenten je blokkeert, je jezelf terugtrekt of juist opent.